Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Wederopgebouwd woonhuis met winkel Moens Ide Kruidenierswaren

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 71762   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/71762

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Handelspand met woongelegenheid, heropgebouwd naar een ontwerp uit 1922 van de Schaarbeekse architect Boyer. De opdrachtgever was kruidenier Oscar Moens - Ide, zie opschrift op plan "Epicerie Moens Ide Kruidenierswaren".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Heropgebouwd handelspand

Franz Courtensstraat 25 (Dendermonde)
Handelspand met woongelegenheid, heropgebouwd naar een ontwerp uit 1922 van de Schaarbeekse architect Boyer. De opdrachtgever was kruidenier Oscar Moens - Ide, zie opschrift op plan "Epicerie Moens Ide Kruidenierswaren".