Beschermd monument

Hoeve Spreeuwenborg

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden

ID
7178
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7178

Besluiten

Geografisch pakket Schilde
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1664

Beschrijving

De bescherming omvat het woonhuis met aansluitende stal van de oude Spreeuwenberghoeve. De ruime omgeving met park en kasteel zijn beschermd als dorpgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de Spreeuwenberghoeve als volgt: "Zijnde het woonstalhuis van een 18de-eeuwse hoeve gelegen aan de zuidzijde van kasteel Spreeuwenberg. Van dit woonstalhuis werd het oorspronkelijk volume en muuropeningen bewaard zodat het een waardevol architectuurhistorisch monument vormt als hoeve afhankelijk van een kasteel, en gelegen in een arme kempenstreek."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000536, Verschillende monumenten/dorpsgezichten (S.N., 1981).


Waarden

De Spreeuwenberghoeve (overblijvend gedeelte van de oude hoeve) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Spreeuwenborg

Renier Sniederspad 3A-B (Schilde)
Hoeve oorspronkelijk met losstaande bestanddelen, heden met bewaard woonstalhuis gelegen binnen beboomd domein.