Hoeve en kasteel Spreeuwenborg met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Schilde
Deelgemeente Schilde
Straat Renier Sniederspad, Alfons Van den Sandelaan
Locatie Alfons Van den Sandelaan 12-14, Renier Sniederspad 3 (Schilde)
Alternatieve naam Spreeuwenberg

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/11039/114.1
  • OA002525

Is de omvattende bescherming van

Hoeve Spreeuwenborg

Renier Sniederspad 3A-B, Schilde (Antwerpen)

Hoeve oorspronkelijk met losstaande bestanddelen, heden met bewaard woonstalhuis gelegen binnen beboomd domein.

Kasteel Spreeuwenborg

Alfons Van den Sandelaan 12-14, Schilde (Antwerpen)

Neoclassicistisch kasteel uit het derde kwart van de 20ste eeuw, oorspronkelijk op rechthoekige plattegrond, vergroot aan noord- en westgevel.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de omgeving van de Spreeuwenberghoeve, met inbegrip van het park en kasteel Spreeuwenberg.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de omgeving van Spreeuwenberghoeve, meer bepaald het beboomde park van kasteel Spreeuwenberg met vijver als volgt: Zijnde een neoclassicistisch kasteel uit eind 19de eeuw gebouwd op de plaats van een sinds de 16de eeuw vermeld hof van plaisantie, waarbij steeds een hoeve hoorde ter bevoorrading van de kasteelbewoners.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000536, Verschillende monumenten/dorpsgezichten (S.N., 1981).

Waarden

De Spreeuwenberghoeve met haar onmiddellijke omgeving omvattende het park en het kasteel Spreeuwenberg is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.