Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve en kasteel Spreeuwenborg met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-09-1981 tot heden

ID
7180
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7180

Besluiten

Geografisch pakket Schilde
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1664

Beschrijving

De bescherming omvat de omgeving van de Spreeuwenberghoeve, met inbegrip van het park en kasteel Spreeuwenberg.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de omgeving van Spreeuwenberghoeve, meer bepaald het beboomde park van kasteel Spreeuwenberg met vijver als volgt: Zijnde een neoclassicistisch kasteel uit eind 19de eeuw gebouwd op de plaats van een sinds de 16de eeuw vermeld hof van plaisantie, waarbij steeds een hoeve hoorde ter bevoorrading van de kasteelbewoners.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000536, Verschillende monumenten/dorpsgezichten (S.N., 1981).


Waarden

De Spreeuwenberghoeve met haar onmiddellijke omgeving omvattende het park en het kasteel Spreeuwenberg is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve Spreeuwenborg

Renier Sniederspad 3A-B (Schilde)
Hoeve oorspronkelijk met losstaande bestanddelen, heden met bewaard woonstalhuis gelegen binnen beboomd domein.


Kasteel Spreeuwenborg

Alfons Van den Sandelaan 12-14 (Schilde)
Neoclassicistisch kasteel uit het derde kwart van de 20ste eeuw, oorspronkelijk op rechthoekige plattegrond, vergroot aan noord- en westgevel.