Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Eligiuskerk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 71801   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/71801

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige Sint-Eligiuskerk. Oude kerk en toren zijn beschermd als monument bij K.B. van 25 maart 1938.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Eligius

Oudekerkstraat 8 (Oudenburg)
Voormalige Sint-Eligiuskerk. Oude kerk en toren zijn beschermd als monument bij K.B. van 25 maart 1938.