Beschermd monument

Sint-Dimpnakapel

Beschermd monument van tot heden

ID
7183
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7183

Besluiten

Sint-Dimpnakapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-05-2003  ID: 4038

Beschrijving

Deze bescherming betreft het gebouwtje van de Sint-Dimpnakapel, zonder het omliggend pleintje met haag.Waarden

De Sint-Dimpnakapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Deze gaaf bewaardedevotiekapellen, daterend uit de 17de en begin 18de eeuw, zijn gewijd aan de in Geel intens vereerde Heilige Dimpna (aanroepen ter genezing van geestesziekten). Ze zijn een authentieke materiële getuige van de hechte verbondenheid van de vroegere maatschappij met het religieuze leven en een uiting van de historische volksdevotie. De kenmerkende historische groei van Geel als centrum voor de genezing van geesteszieken kent zijn oorsprong in deze intense verering van de Heilige Dimpna.

volkskundige waarde

Deze gaaf bewaardedevotiekapellen, daterend uit de 17de en begin 18de eeuw, zijn gewijd aan de in Geel intens vereerde Heilige Dimpna (aanroepen ter genezing van geestesziekten). Ze zijn een authentieke materiële getuige van de hechte verbondenheid van de vroegere maatschappij met het religieuze leven en een uiting van de historische volksdevotie. De kenmerkende historische groei van Geel als centrum voor de genezing van geesteszieken kent zijn oorsprong in deze intense verering van de Heilige Dimpna.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Dimpnakapel

Elsum zonder nummer (Geel)
Rechthoekige kapel van drie traveeën met driezijdige koorsluiting, onder leien zadeldak met polygonaal klokkentorentje onder klokvormige spits.