Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kint Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 71856   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/71856

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Elleboogstraat nr. 11. Historische hoeve z.g. "Kint Hoeve", waarvan de oudste vermelding teruggaat tot 1752 in het landboek van de heerlijkheid van Busschaers. Losse, bakstenen bestanddelen, gegroepeerd rondom erf. Huidige hoevegebouwen daterend uit het begin van de 20ste eeuw. Ten oosten, woonhuis, ten noorden wagenhuis, ten zuiden schuur en ten westen stalvleugel. VAN HOENACKER E, DAanduiding van

Is de vaststelling van

Kint Hoeve

Elleboogstraat 11 (Kortrijk)
Elleboogstraat nr. 11. Historische hoeve z.g. "Kint Hoeve", waarvan de oudste vermelding teruggaat tot 1752 in het landboek van de heerlijkheid van Busschaers. Losse, bakstenen bestanddelen, gegroepeerd rondom erf. Huidige hoevegebouwen daterend uit het begin van de 20ste eeuw. Ten oosten, woonhuis, ten noorden wagenhuis, ten zuiden schuur en ten westen stalvleugel. VAN HOENACKER E, D