Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Watertoren van Blankenberge

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
71878
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/71878

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Watertoren van Blankenberge, zogenaamd "waterkasteel" of "chaterdo" in de volksmond, gebouwd in 1893-98 in het kader van een eerste beperkt waterbedelingsnetwerk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Watertoren

Waterkasteelstraat zonder nummer (Blankenberge)
Watertoren van Blankenberge, zogenaamd "waterkasteel" of "chaterdo" in de volksmond, gebouwd in 1893-98 in het kader van een eerste beperkt waterbedelingsnetwerk.