Beschermd monument

Grafmonument van baron Charles Coppens

Beschermd monument van 05-04-2007 tot heden
ID: 7188   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7188

Besluiten

Woningen, grafmonument en Hezeschranshoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 05-04-2007  ID: 4491

Beschrijving

Deze bescherming betreft het grafmonument van baron Charles Coppens.


Waarden

Het grafmonument van baron Coppens is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De historische waarde kan omschreven worden als voormalige begraafplaats van baron Karel Coppens, een lid van het Nationaal Congres en stimulator van de ontginning van de Kempen. De grafheuvel ontworpen door architect E. Carpentier, is een unicum door de uitzonderlijke ligging in de vrije natuur en de monumentale uitwerking.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Grafmonument van baron Charles Coppens

Grotekievit zonder nummer (Geel)
Grafmonument van 1875 van baron Charles Coppens, lid van het Nationaal Congres en de grote ontginner van de Geelse Aard.