Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Architectenwoning Jan-Albert De Bondt

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
71886
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/71886

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig woonhuis en atelier van architect J.A. De Bondt, volgens bouwaanvraag daterend van 1929. Ruime alleenstaande villa op de hoek met de Vaderlandstraat met omringende tuin afgesloten door een laag bakstenen muurtje (decoratief verband) met begroeide ijzeren hekken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Architectenwoning Jan-Albert De Bondt

Krijgslaan 124 (Gent)
Voormalig woonhuis en atelier van architect J.A. De Bondt, volgens bouwaanvraag daterend van 1929. Ruime alleenstaande villa op de hoek met de Vaderlandstraat met omringende tuin afgesloten door een laag bakstenen muurtje (decoratief verband) met begroeide ijzeren hekken.