Beschermd monument

Hoeve Oevelse Schrans

Beschermd monument van 05-04-2007 tot heden

ID
7189
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7189

Besluiten

Woningen, grafmonument en Hezeschranshoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 05-04-2007  ID: 4491

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Hezeschranshoeve of Oevelse Schrans met inbegrip van de bewaarde delen van de omgrachting.Waarden

De Hezeschranshoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De historische waarde kan omschreven worden als voormalige schrans met 18de-eeuwse hoeve. De site behoort tot een aparte groep binnen de hoevebouw, namelijk een hoeve die als permanent landbouwbedrijf ontstond op één van de voor de Kempen karakteristieke schransen waar de bevolking zich tijdelijk terugtrok in tijden van gevaar tijdens de godsdienstoorlogen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Oevelse Schrans

Hezeschrans 4 (Geel)
Haaks op de straat ingeplante hoeve van drie + vier traveeën en één bouwlaag onder verspringende zadeldaken. Het woonhuis draagt in de voorgevel de jaarankers 1744.