Hotel d'Eynatten

Beschermd monument van 27-09-2010 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Eikstraat
Locatie Eikstraat 6 (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/422.1
  • OB001908

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hôtel d'Eynatten

Eikstraat 4-6, Leuven (Vlaams-Brabant)

Breedhuis met een minstens tot de 17de eeuw opklimmende kern dat als dubbelhuis opgevat werd met zeven traveeën en twee bouwlagen, voorzien van een 1760 gedateerde harmonieuze lijstgevel in Lodewijk XV-stijl met hardstenen parement.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hotel d'Eynatten, een 18de-eeuws herenhuis in de Eikstraat te Leuven, is beschermd als monument.

Waarden

Het zogenaamde hotel d'Eynatten is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

wellicht tijdens het laatste kwart van de 17de eeuw ter plaatse van het "goed Blide" (1400) door de familie d'Eynatten - een vooraanstaand geslacht van raadsleden en schepenen in het Leuvense stadsbestuur - opgetrokken als een voorname, complexe, rond een binnenkoer georganiseerde herenwoning, met aan de straatzijde een omvangrijk, twee bouwlagen tellend breedhuis dat in 1760 door Phillipus van Billoen, professor in de beide rechten, werd verfraaid met een stijlvolle lijstgevel, verwijst het zogenaamde hotel d'Eynatten - van 1917 tot eind jaren 1970 directeurswoning van de voormalige Volksbank - naar een eeuwenlange patriciërsaanwezigheid op deze strategische locatie vlakbij het Leuvense stadhuis.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: voorname herenwoning in de vorm van een zeven traveeën en twee bouwlagen tellend, in kern tot de 17de eeuw opklimmend breedhuis verfraaid met een in een rocaille 1760 gedateerde gevelpartij die een opmerkelijk en intact voorbeeld vormt van een rijk verzorgde, hardstenen lijstgevel in Louis XV-stijl. Daarnaast getuigt het verzorgde interieur met zijn deels bewaarde Louis XV-stoffering van de opeenvolgende historiserende aanpassingen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.