Beschermd monument

Oude Beurs

Beschermd monument van 06-02-1936 tot heden

ID: 7190   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7190

Besluiten

Openbare en religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 06-02-1936  ID: 10

Beschrijving

De bescherming omvat de Oude Beurs, bestaande uit het neoclassicistische herenhuis Den Rhijn, de galerij naar ontwerp van Domien de Waghemakere en de traditionele vleugels rond de binnenplaats met huistoren.Waarden

Oude Beurs is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu kunstwaarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oude Beurs

Hofstraat 15 (Antwerpen)
Patriciƫrswoning met een neoclassicistisch voorbouw uit 1846 en 1861, en rond de binnenplaats die opklimt tot de vroege 16de eeuw, een laat-gotische arcade, drie vleugels en een huistoren in traditionele bak- en zandsteenstijl. Hier was van 1515 tot 1533 de Beurs gevestigd.