Beschermd monument

Den Wolsack

Beschermd monument van 20-02-2002 tot heden

ID: 7194   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7194

Besluiten

Woning Den Wolsack
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-2002  ID: 3814

Beschrijving

De bescherming omvat het herenhuis Den Wolsack, het achterhuis De Hofkamer en de tuinen als restanten van het 15de-eeuws huizenerf, met inbegrip van het interieur. Deze bescherming vormt de uitbreiding van de bescherming van de voorgevel, daken en kelders van Den Wolsack en van het achterhuis uit 1976.



Waarden

Uitbreiding bescherming huis Den Wolsack als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Complex van laatmiddeleeuwse kernen met binnenplaats en tuin als restanten van het huizenerf, gekend van omstreeks 1400 als Den Wolsack, vanaf 1621 De Keyserscroon en later De Kroon, tijdens het laatste kwart van de 18de eeuw samengevoegd en getransformeerd in een voornaam herenhuis. Constructie, dakgebinten en roosteringen dateren grotendeels van de late middeleeuwen; binneninrichting, interieurelementen en afwerking met een overwegend laat-18de-eeuws karakter.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Den Wolsack

Oude Beurs 27 (Antwerpen)
Complex herenhuis met traditionele kern, dat opklimt tot de 16de eeuw en 17de eeuw. Classicistische "Hofkamer" in de tuin heropgebouwd door Fran├žois Adrien Van den Bogaert in 1772. Neoclassicistisch gevelfront door Franciscus De Wolf uit 1837, in opdracht van Jean Daniel Peyrot, met laatbarokke poort.