Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Convent van de Acht Blijschappen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden
ID: 71948   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/71948

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vroeger convent van de Acht Blijschappen, sinds de 18de eeuw ook soms "Vadersconvent" genoemd, opgericht door François vander Nimmen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Convent van de Acht Blijschappen

Begijnhof 21-22 (Dendermonde)
Vroeger convent van de Acht Blijschappen, sinds de 18de eeuw ook soms "Vadersconvent" genoemd, opgericht door François vander Nimmen.