Filipkensvijver

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 26-06-1984 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Oude Beersebaan
Locatie Oude Beersebaan 34 (Turnhout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/13040/104.1
  • OA001902

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Domein Filipkensvijver

Oude Beersebaan 34, Turnhout (Antwerpen)

Het eclectisch landhuis uit 1871 met overwegend neoclassicistische inslag bevindt zich in het oudere domein Filipkensvijver, bestaande uit een park met vijver en bos.

Is de omvattende bescherming van

Bijgebouwen

Oude Beersebaan 38-40, Turnhout (Antwerpen)

Oorspronkelijk bijgebouwen, heden sterk gerestaureerde volumes.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het domein Filipkensvijver te Turnhout is beschermd als landschap.

Waarden

De Filipkensvijver is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde:

esthetische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.