Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
71970
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/71970

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidsbebouwing met winkel (nummer 35) en burgerhuis (Patersstraat nummer 1) op de hoek bij de Patersstraat, naar ontwerp van architect J. Walleghem (Ieper?) van 1923.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing

Boterstraat 35, Patersstraat 1 (Ieper)
Eenheidsbebouwing met winkel (nummer 35) en burgerhuis (Patersstraat nummer 1) op de hoek bij de Patersstraat, naar ontwerp van architect J. Walleghem (Ieper?) van 1923.