Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel Hogemeyer: landgoed

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-02-2001 tot heden

ID
72
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72

Besluiten

Kasteel, kasteelhoeve en landgoed Hogemeyer en bomen
definitieve beschermingsbesluiten: 23-02-2001  ID: 3642

Beschrijving

Het landgoed van het kasteeldomein Hogemeyer is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat het kleine kasteelpark met inbegrip van de als monument beschermde bomen, en de onmiddellijke omgeving van het kasteel en de kasteelhoeve. Het als monument beschermd kasteel en de kasteelhoeve zijn geen deel van het beschermde dorpsgezicht.Waarden

Het landgoed 'Hogemeyer' is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

het domein Hogemeyer vormt een typisch voorbeeld van een omwalde hoeve, die in de loop van de 18de eeuw tot ‘huis van plaisantie’ werd omgebouwd en met formele tuinen omgeven. In 1860 werd het kasteel in neoclassicistische en neogotische geest verbouwd en in de tuin werd een klein landschappelijk park aangelegd, waarvan sporen van beplanting en architecturaal reliëf bleven bewaard.

wetenschappelijke waarde

het domein herbergt een aantal bomen die ongetwijfeld tot de oorspronkelijke beplanting van 1860 behoren en waarvan de uitzonderlijkste individueel als monument worden opgenomen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Park van het Kasteel Hogemeyer

Hoogemeyer 3-4 (Kortenaken)
Landhuis of 'huis van plaisantie' uit het midden van de 18de eeuw, aanzienlijk verbouwd en uitgebreid tussen 1859-1860 met bouw van hoektoren, neogotische huiskapel en kasteelhoeve; landhuis met park van circa 1 hectare 33 are met sporen van vroeg 19de-eeuws landschappelijke aanleg park.