Ensemble ontworpen door Ernest Stordiau

Beschermd monument van 07-04-1995 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Grotehondstraat
Locatie Grotehondstraat 43, Grotehondstraat 45, Grotehondstraat 47 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/912.1
  • OA002683

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Ensemble ontworpen door Ernest Stordiau

Grotehondstraat 43-47, Antwerpen (Antwerpen)

Dit ensemble van drie burgerhuizen in strenge neorenaissancestijl werd in 1888 ontworpen door architect Ernest Stordiau in opdracht van de "Société Anonyme de construction du Quartier Est", de bouwmaatschappij die als doel had de nieuwe wijk Zurenborg te ontwikkelen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het neorenaissance ensemble, ontworpen door Ernest Stordiau, is beschermd als monument.

Waarden

De volledige gebouwen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Gebouwen naar ontwerp van Stordiau, opgericht in 1887 in Florentijnse neorenaissancestijl. Gaaf bewaard en zuiver voorbeeld van deze stijl die te Antwerpen uitsluitend door Stordiau beoefend werd en waarvan slechts enkele exemplaren gekend zijn, waardoor zij een uniek karakter verkrijgen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.