Beschermd monument

Etagelinde op de markt van Westerlo

Beschermd monument van 23-10-1981 tot heden

ID: 7202   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7202

Besluiten

Lindeboom
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-1981  ID: 1717

Beschrijving

De linde op de Grote Markt te Westerlo is beschermd als monument. Deze linde werd eerder al beschermd als landschap.

De Koninklijke Commissie bracht een advies uit waarbij de historische waarde als volgt werd gemotiveerd: de linde is beschermd als monument omwille van zijn historische waarde als 17de-eeuwse boom.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000547, Lindeboom op het marktplein, advies KCML (1981).


Waarden

De lindeboom op het marktplein is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Etagelinde op de markt van Westerlo

Grote Markt (Westerlo)
Eén van de blikvangers op de bredere westzijde van de markt te Westerlo is de eeuwenoude Marktlinde, een schitterend voorbeeld van een in etage gesnoeide Hollandse linde (Tilia europaea (x)).