Burgerhuis ontworpen door Ernest Stordiau

Beschermd monument van 07-04-1995 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Filomenastraat
Locatie Filomenastraat 24 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/913.1
  • OA002684

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Ensemble ontworpen door Ernest Stordiau

Filomenastraat 24-26, Grotehondstraat 49, Antwerpen (Antwerpen)

Het bouwdossier voor de drie woningen werd opgemaakt in 1889 door Ernest Stordiau in opdracht van de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises".

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis ontworpen door Ernest Stordiau is beschermd als monument.

Waarden

Het volledige gebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Gebouwen naar ontwerp van Stordiau, opgericht in 1887 in Florentijnse neorenaissancestijl. Gaaf bewaard en zuiver voorbeeld van deze stijl die te Antwerpen uitsluitend door Stordiau beoefend werd en waarvan slechts enkele exemplaren gekend zijn, waardoor zij een uniek karakter verkrijgen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.