Beschermd monument

Burgerhuis ontworpen door Ernest Stordiau

Beschermd monument van 07-04-1995 tot heden

ID: 7203   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7203

Besluiten

Gebouwen ontworpen door E. Stordiau
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 07-04-1995  ID: 2844

Beschrijving

Het burgerhuis ontworpen door Ernest Stordiau is beschermd als monument.Waarden

Het volledige gebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Gebouwen naar ontwerp van Stordiau, opgericht in 1887 in Florentijnse neorenaissancestijl. Gaaf bewaard en zuiver voorbeeld van deze stijl die te Antwerpen uitsluitend door Stordiau beoefend werd en waarvan slechts enkele exemplaren gekend zijn, waardoor zij een uniek karakter verkrijgen.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Ensemble ontworpen door Ernest Stordiau

Filomenastraat 24-26, Grotehondstraat 49 (Antwerpen)
Het bouwdossier voor de drie woningen werd opgemaakt in 1889 door Ernest Stordiau in opdracht van de "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises".