Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Omgeving Amerstraat en Bogaardenstraat

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
721
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/721

Besluiten

Amerstraat - Bogaardenstraat
definitieve beschermingsbesluiten: 15-04-2014  ID: 5389

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Deze bescherming betreft het geheel van de Amerstraat en Bogaardenstraat met de kenmerkende wederopbouwarchitectuur. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

Amerstraat - Bogaardenstraat is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De Bogaardenstraat maakt deel uit van de belangrijke historische verbindingsweg Diest - Lier, van oudsher één van de meest toonaangevende handelsstraten te Aarschot, die tijdens de bloedige repressie in augustus 1914 samen met de Amerstraat op één pand na volledig werd afgebrand. Zowel de nieuwe stedenbouwkundige aanleg als het omvangrijke geheel van goed bewaarde historiserende wederopbouwarchitectuur vormen een tastbare herinnering aan deze verschrikkelijke oorlogsdaad, maar staan tevens ook symbool voor de trotse heropleving van Aarschot die vol vertrouwen en optimisme uitkijkt naar een nieuwe toekomst.

Als representatieve illustratie van het na-oorlogse stedenbouwkundig gedachtegoed, in Aarschot vorm gegeven door stedenbouwkundige Jules Brunfaut (1852-1942) en architect Arthur Pladet (1873-1941) in een drastisch aanlegplan, goedgekeurd op 22 maart 1919 en waarbij de volledige stad gesaneerd, verfraaid en verkeerstechnisch geoptimaliseerd werd, is voorliggend stadsdeel één van de weinig effectief gerealiseerde projecten waarin bovendien zowel Pladet’s voorliefde voor trechtervormige mondingen als zijn typische stadsverfraaiingsprojecten - waaronder de aanleg van groene pleinen en beeldbepalende architecturale projecten - tot uiting komen, waardoor de Amer- en Bogaardenstraat een belangrijke documentaire waarde bezitten.

Daarenboven getuigt dit vernieuwingsproject met haar pleinvormige aanleg aan het begin en het einde van de Bogaardenstraat, de open ruimte aan de voormalige middelbare school en de vrijwel gaaf bewaarde gevelwand van wederopbouwarchitectuur van een hoge ruimtelijke kwaliteit.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Goed bewaard, architecturaal kwalitatief hoogstaand ensemble, gevormd door het enige niet verwoeste gebouw in dit stadsdeel, met name een eclectische schoolmeesterswoning van circa 1884, aangevuld met karakteristieke en voor Aarschot zeer representatieve wederopbouwarchitectuur hoofdzakelijk opgetrokken in de vroege jaren 1920. Homogeen geheel van eclectische, voornamelijk op de Vlaamse renaissance en barok geïnspireerde, individueel verschillende handelspanden en een eclectische op de art deco geïnspireerde school met conciërgewoning die door hun authentiek karakter en goede staat van bewaring een hoge ensemble- en contextwaarde bezit. Binnen dit ensemble bevindt zich ook het enige pand te Aarschot opgetrokken door de Zwitserse hulporganisatie "Oeuvre Suisse Belge" gekenmerkt door de typische “OSB” gevelsteen. Ondanks de coherente bebouwing door verschillende bekwame architecten gerealiseerd werd, springen de krachtige ontwerpen van Arthur Pladet die het merendeel voor zijn rekening nam, in het oog. Zijn ontwerpen worden getypeerd door een sterk doorgedreven neo-Vlaamse-renaissancestijl waarbij hij op meesterlijke wijze vormelijk elementen toepast op een eigentijdse bouwprogramma waarbij het accent op handelsactiviteiten ligt en getuigen ze ook van zijn gedegen architectuurhistorische kennis. Zijn realisaties behoren dan ook tot de beste van de wederopbouw te Aarschot.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Omgeving Amerstraat en Bogaardenstraat

Amerstraat, Bekaflaan, Bogaardenstraat, Gasthuisstraat (Aarschot)
De Bogaardenstraat bevindt zich in het centrum van Aarschot ten noorden van de Demer aan de Hoogbrug en maakt deel uit van de historische verbindingsweg Diest – Lier die in de loop der tijden meermaals van naam veranderde.

Is de omvattende bescherming van

Bakkerij Stalmans met neorenaissancepui

Bogaardenstraat 22 (Aarschot)
De voormalige bakkerij Stalmans opgetrokken in de vroege jaren 1920 is een historisch waardevolle getuige van de wederopbouw van Aarschot na de gewelddadige verwoestingen tijdens de Eerste Wereldoorlog.


Frietkot

Bekaflaan 7 (Aarschot)
Typisch, vrijstaand frietkot uit het laatste kwart van de twintigste eeuw.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.