Beschermd monument

Stedelijk Zwembad ontworpen door Jozef Algoet

Beschermd monument van 30-07-1998 tot heden

ID
7213
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7213

Besluiten

Zwembad
definitieve beschermingsbesluiten: 30-07-1998  ID: 3342

Beschrijving

Het stedelijk Zwembad ontworpen door Jozef Algoet is beschermd als monument.Waarden

Zwembad is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Het stedelijk zwembad in de Stuivenbergwijk in de jaren 1931- 1933 opgetrokken in art-decostijl naar een ontwerp van ingenieur Jozef Alvoet uit 1929. Het grotendeels bewaard gebleven interieur omvat decoratieve elementen : glas-in-lood-ramen, tegelvloeren, schrijnwerk, smeedwerk en stucwerk.

sociaal-culturele waarde

in casu cultuurhistorische waarde: : Het stedelijk zwembad is de oudst bewaard gebleven publieke zweminrichting te Antwerpen en getuigt van het streven van de overheid in die tijd om de volksgezondheid door openbare voorzieningen te bevorderen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Stedelijk Zwembad ontworpen door Daniël Joseph Algoet

Veldstraat 83 (Antwerpen)
Het stedelijk zwembad aan de Veldstraat is het oudste bewaard gebleven openbaar zwembad van de stad Antwerpen. Het gebouw van 1932 omvatte een 33 meter lang zwembad, badkamers en een turnzaal. Het interbellumgebouw, een mooie mengvorm van modernisme en art deco, bleef architecturaal nagenoeg intact. Tussen 2006 en 2009 werd het monument omgevormd tot een stoombadencomplex met behoud van het zwembad en de badkamers en met toevoeging van de oosterse stoombaden en een badenhuis.