Burgerhuis ontworpen door Jos. Goeyvaerts met tuin

Beschermd monument van 16-02-2007 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Rotterdamstraat
Locatie Rotterdamstraat 53, Rotterdamstraat 55 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/129.1
  • 4.01/11002/2236.1
  • OA003529

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis en architectenwoning Joseph Goeyvaerts

Rotterdamstraat 51-55, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van twee burgerhuizen in art-nouveaustijl naar een ontwerp door de architect Joseph Goeyvaerts uit 1912. Opdrachtgever van nummer 51 was zijn schoonmoeder, de weduwe Victor Merckx-Verellen, zelf bouwde hij het nummer 53 als eigen woning met kantoor en huurkwartier.

Beschrijving

Het burgerhuis ontworpen door Jos. Goeyvaerts is met inbegrip van de tuin beschermd als monument.

Waarden

Rotterdamstraat 53-55 is met inbegrip van de tuin beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde: : het huis in de Rotterdamstraat 53-55 is een tastbare, in architecturale en artistieke vormen gegoten manifestatie van de maçonnieke levensbeschouwing van een gegoed Antwerps gezin in het begin van de 20ste eeuw. Zowel uit- als inwendig staat het huis bol van symbolen die de gezindheid van de opdrachtgevers weergeven. De neo-Egyptische stijl, die in zekere zin vorm gaf aan de vrijzinnigheid omwille van de interesse van de vrijmetselaars voor het verre en mystieke verleden van hun gedachtegoed, is voornamelijk terug te vinden in de decoratie van de voorgevel, doch ook in het interieur zijn talrijke verwijzingen naar de maçonnieke egyptomanie terug te vinden. In de woonkamer, het pronkstuk van het huis, is vooral de rozenkruiserssymboliek alom tegenwoordig.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : door zijn fijnzinnige en gevarieerde vormgeving, zijn rijke materiaalkeuze, zijn ingenieuze circulatie en planindeling en niet in het minst door zijn ambachtelijk hoogstaande buiten- en binnenafwerking bezit dit herenhuis, in 1912 opgericht naar ontwerp van architect Jos Goeyvaerts, aanzienlijke architecturale kwaliteiten. Uit de verschillende toen gangbare stijlen en trends schiep hij, samen met meerdere tot nog toe niet geïdentificeerde kunstenaars- en vaklui, een harmonisch, functioneel en gezellig woonhuis op maat van het echtpaar Merckx-Verellen.

artistieke waarde

De naadloos met elkaar verweven eclectische, art nouveau, egyptiserende en neo-Vlaamserenaissance-stijlkenmerken, bieden in het herenhuis Rotterdamstraat 53-55 niet alleen een staalkaart van de destijds gekende, toegepaste en gewaardeerde kunstuitingen maar fungeren er zeker ook als drager van een uitgesproken, in dit geval maçonniek gedachtengoed. De uitvoering zowel van de exterieurornamenten als van de interieurinrichting is bovendien van een gedegen artistiek niveau.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.