Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 72154   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72154

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rijhuizen van vier en twee traveeën en twee bouwlagen afgedekt met zadeldak (pannen), daterend uit 17de eeuw, aangepaste, gecementeerde lijstgevel uit 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee arbeiderswoningen

Zilverhof 30-32 (Gent)
Rijhuizen van vier en twee traveeën en twee bouwlagen afgedekt met zadeldak (pannen), daterend uit 17de eeuw, aangepaste, gecementeerde lijstgevel uit 20ste eeuw.