Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Pauluskerk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 72192   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72192

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Fonteinestraat z.nr. Sint-Pauluskerk, parochiekerk van de Sint-Paulusparochie, de laatste parochie die in Tielt wordt opgericht. In 1974 wordt aanvankelijk een wijkkapel ingericht in het vormingscentrum "Levenschool Bekaert" dat in de jaren 1960 is gebouwd, thans ontmoetingscentrum van de Sint-Pauluswijk. Op 25 september 1982 wordt de nieuwe kerk naar ontwAanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Pauluskerk

Fonteinestraat zonder nummer (Tielt)
Fonteinestraat z.nr. <italic>Sint-Pauluskerk</italic>, parochiekerk van de Sint-Paulusparochie, de laatste parochie die in Tielt wordt opgericht. In 1974 wordt aanvankelijk een wijkkapel ingericht in het vormingscentrum "<italic>Levenschool Bekaert</italic>" dat in de jaren 1960 is gebouwd, thans ontmoetingscentrum van de Sint-Pauluswijk. Op 25 september 1982 wordt de nieuwe kerk naar ontw


Is de omvattende vaststelling van

Orgel kerk Sint-Paulus

Tielt (Tielt)
In deze nieuwe wijkkerk, daterend van 1982, werd in 1984 een nieuw orgel geplaatst door de orgelbouwers Loncke uit Zarren.