Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning en burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
72225
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72225

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Grote Branderstraat 32-34 (Ieper)

Huisjes van drie traveeën volgens spiegelbeeldschema en burgerhuis met mijterbogig Marianisje met kruisbekroning in linkse zijgeveltop.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning en burgerhuis

Grote Branderstraat 32, 36 (Ieper)
Huisjes van drie traveeën volgens spiegelbeeldschema en burgerhuis met mijterbogig Marianisje met kruisbekroning in linkse zijgeveltop.