Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
72228
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72228

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Stationsstraat nr. 23. Half vrijstaande interbellumwoning van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen). Bakstenen lijstgevel op arduinen plint, deels gecementeerd en verlevendigd door witschildering van o.m. erker, borstwering, lateien en geveldecoratie; arduinen onderdorpels. Venstertravee gemarkeerd door driezijdige erker met leien afAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Stationsstraat 23 (Damme)
Half vrijstaande interbellumwoning van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen).