Watertorens station Antwerpen-Oost met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-01-1985 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Draakplaats
Locatie Draakplaats zonder nummer (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/11002/119.1
  • OA002646

Is de omvattende bescherming van

Tramloods en dienstwoning

Draakplaats 6, Antwerpen (Antwerpen)

De tramloods van de Antwerpse Maatschappij der Tramways-Omnibussen werd ontworpen in 1890 door architect Aloïs Scheepers. Behalve de grote opslagplaats bevatte het gebouw oorspronkelijk ook een personeelswoning en stallingen.

Watertorens station Antwerpen-Oost

Draakplaats zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Twee identieke watertorens van 1898 gelegen bij het station Antwerpen-Oost en deel uitmakend enerzijds van de Antwerpse ringspoorweg, anderzijds van een autonoom en gesloten watervoorzieningssysteem van de spoorwegmaatschappij, waartoe ook de watertorens van het station Schijnpoort behoren (zie Halenstraat).

Beschrijving

De bescherming omvat de omgeving van de watertorens bij station Antwerpen-Oost, meerbepaald de torens zelf, de spoorweg en spoorwegbedding tot en met de Draakplaats, en de tramloods en dienstwoning ten noordoosten van de Draakplaats.

Waarden

De watertorens van het N.M.B.S.-Station Oost met de onmiddellijke omgeving is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.