Beschermd monument

Architectenwoning Lode Wouters

Beschermd monument van 12-11-2008 tot heden

ID: 7225   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7225

Besluiten

Architectenwoning Lode Wouters
definitieve beschermingsbesluiten: 12-11-2008  ID: 4553

Beschrijving

De eigen woning van architect Lode Wouters is beschermd als monument.Waarden

De architectenwoning Lode Wouters is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

De voorgevel gekenmerkt door open en gesloten vlakken van glas en baksteen ingepast in een strakke betonstructuur, vormt een zelfstandige, abstracte en dynamische compositie die doet denken aan het abstracte werk van kunstschilder P. Mondriaan.
De aandacht voor tegelijk de functionaliteit en leefbaarheid van de woning, de optimale ruimtebeleving, de fijne detaillering in de afwerking, de esthetische vormgeving van specifiek voor deze woning ontworpen interieurelementen verlenen aan de architectenwoning een artistieke meerwaarde.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De architectenwoning van Lode Wouters, gebouwd in 1961, mag een bescheiden meesterwerk genoemd worden en is exemplarisch voor zijn privéwoningen uit zijn beginperiode in de jaren 1960. De woning weerspiegelt Wouters' interpretatie van de toen gangbare internationale tendensen in het zoeken naar een eigentijdse, functioneel doordachte en pretentieloze woningbouw: de woning bevat een reeks vernieuwingen geïnspireerd op zowel het radicale modernisme, het brutalisme en zeker ook de Scandinavische architectuur. De voorgevel wordt uitgewerkt als een abstracte, dynamische compositie waarin baksteen en glas in grote vlakken tussen de betonstructuur worden aangebracht. In het interieur zijn dezelfde materialen zichtbaar aangewend. De beperkte oppervlakte, het eerlijk materiaalgebruik, het hoog functioneel gehalte, de grote aandacht voor het detail en de optimale leefbaarheid door juiste inplanting, lichtinval en de 'ruimtelijke openheid' van de leef- en woonruimten zijn sterk op de Scandinavische architectuur geïnspireerde kenmerken en herhaaldelijk terug te vinden in de woningen van L. Wouters. Aangezien zowel de voor- als achtertuin sterk aansluiten en betrokken zijn op de woning dienen deze mee in de afbakening opgenomen te worden.

sociaal-culturele waarde

De eigen woning van Lode Wouters is exemplarisch voor de belangrijke en diverse ontwikkelingen op het vlak van het individuele wonen in de periode 1945- 1970 in Vlaanderen. Het is een bescheiden architectenwoning met een sterk huiselijk gebruik, dat zonder enig verborgen doel of conditionering de uitdrukking is van een weloverwogen wooncultuur. Lode Wouters komt hier tot een hedendaagse woning met een nieuwe typologie waarin de leefkwaliteit, de bewoonbaarheid, het gevoel voor de menselijke maat sterk meespelen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Architectenwoning Lode Wouters

Smetsstraat 7 (Antwerpen)
Eigen woning in een modernistische stijl waarbij hij gebruik maakt van een betonnen skeletgevel en niveauverschillen, van 1961.