Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 72253   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72253

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 40-42. Woonhuis met inrijpoort n.o.v. E. Termote (ook cf. gevelsteen) van 1930. Rode baksteenbouw verlevendigd d.m.v. witte baksteen voor o.m. dambordpatroon in borstweringen, spek- en (dubbele) rollagen; arduinen plint met gevelsteen. Enkelhuis met pannen zadeldak voorzien van dakkapel. Steekbogige muuropeningen o.m. opmerkelijk raam tussen twee kleine flankerende vensters boven rechth. poAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Gitsestraat 40-42 (Roeselare)
Woonhuis met inrijpoort naar ontwerp van E. Termote (zie ook gevelsteen) van 1930. Rode baksteenbouw verlevendigd door middel van witte baksteen voor onder meer dambordpatroon in borstweringen, spek- en (dubbele) rollagen; arduinen plint met gevelsteen.