Vastgesteld bouwkundig erfgoed

College Sint-Antonius van Padua

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 72268   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72268

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oprichting van een bisschoppelijk college in Ronse door bisschop Delebecque in 1851 gehuisvest in de lokalen van het zwartzustersklooster. Na een typhusepidemie in 1855 verhuisd naar de Bruul in de school van de broeders van Goede Werken.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

College Sint-Antonius van Padua

Charles de Gaullestraat 10 (Ronse)
Oprichting van een bisschoppelijk college in Ronse door bisschop Delebecque in 1851 gehuisvest in de lokalen van het zwartzustersklooster. Na een typhusepidemie in 1855 verhuisd naar de Bruul in de school van de broeders van Goede Werken.