Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Convent Ter Pielvaecx

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 72316   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72316

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorspronkelijk "Convent Ter Pielvaecx", later zogenaamd "Convent van Sint-Jozef ". Twee trapgevels (9 treden + topstuk) van drie traveeën en twee bouwlagen van 1640-41.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Convent Ter Pielvaecx

Begijnhofdries 20-23, 24 (Gent)
Oorspronkelijk Convent Ter Pielvaecx, later zogenaamd Convent van Sint-Jozef. Twee trapgevels van 9 treden en een topstuk, van drie traveeën en twee bouwlagen van 1640-41.