Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 72327   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72327

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Landelijk kerkje, mooi ingeplant in de Sint-Janspolder met omringend beplant, deels omhaagd en omgracht, als landschap beschermd kerkhof. Een ijzeren hek tussen vierkante gemetste pijlers en een pad loopt in de as van het portaal naar de kerk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist en kerkhof

Sint-Jansstraat zonder nummer (Sint-Laureins)
Landelijk kerkje, mooi ingeplant in de Sint-Janspolder met omringend beplant, deels omhaagd en omgracht, als landschap beschermd kerkhof. Een ijzeren hek tussen vierkante gemetste pijlers en een pad loopt in de as van het portaal naar de kerk. Op het kerkhof staat een collectie graftekens die de 20Ste eeuw overspannen.