Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kapel der Miraculeuze kruisen en 14 kruiswegkapellen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 72337   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72337

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In 1626 gebouwd op de plaats waar in 1317 twee kruisen gevonden werden waaraan bovenmenselijke krachten toegeschreven worden. Bedevaartkapel, rustig gelegen te midden der velden en omringd door rode beuken; voorplein met waterput en zandstenen kruis.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kapel der Miraculeuze kruisen en kruiswegkapellen

Eksaarde-dorp zonder nummer, Kruiskapeldreef zonder nummer, zonder nummer, Oosteindeken zonder nummer, zonder nummer, Ramstraat zonder nummer (Lokeren)
Bedevaartkapel, in 1626 gebouwd op de plaats waar in 1317 twee kruisen gevonden werden waaraan bovenmenselijke krachten toegeschreven worden. Op de ongeveer 2 kilometer lange weg van de kerk tot aan de kapel zijn veertien kruiswegkapelletjes geplaatst, in zandsteenbouw op arduinen sokkel en daterend van 1877.