Wolfskapel

Beschermd monument van 21-01-1985 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Malle
Deelgemeente Oostmalle
Straat Kapelakkers
Locatie Kapelakkers zonder nummer (Malle)
Alternatieve naam Onze-Lieve-Vrouwekapel van de Hooiberg; kapelleke van de Akker

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11057/110.1
  • OA002463

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Wolfskapel

Kapelakkers zonder nummer, Malle (Antwerpen)

Verborgen onder lindebomen, gelegen op een honderdtal meter van de straat. Rechthoekig kapelletje onder leien zadeldak met aandaken, opklimmend tot de 16de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de 16de-eeuwse Wolfskapel. Het gebouwtje is omgeven door lindebomen en bereikbaar via een pad; deze omgeving is beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en volkskundige waarde van de Wolfskapel en de omgeving als volgt werd gemotiveerd: Kapel opgericht in de 16de eeuw en in 1627 gerestaureerd. Devotiekapel tegen roofdieren. Kapel met rechthoekig grondplan, afgedekt met leien zadeldak. De inkom bevindt zich in de noordgevel. In de oostgevel bevindt zich een luik waardoor men in de kapel kan kijken. De vensters zijn rechthoekig met houten dorpels en lateien. De kapel is omgeven door een beplanting van lindebomen. De dreef er naartoe bestaat eveneens uit lindebomen.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000635, Wolfskapel en omgeving, advies KCML (1985).

Waarden

De Wolfskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

volkskundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.