Beschermd monument

Wolfskapel

Beschermd monument van 21-01-1985 tot heden
ID: 7236   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7236

Besluiten

Wolfskapel en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-01-1985  ID: 2017

Beschrijving

De bescherming omvat de 16de-eeuwse Wolfskapel. Het gebouwtje is omgeven door lindebomen en bereikbaar via een pad; deze omgeving is beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en volkskundige waarde van de Wolfskapel en de omgeving als volgt werd gemotiveerd: Kapel opgericht in de 16de eeuw en in 1627 gerestaureerd. Devotiekapel tegen roofdieren. Kapel met rechthoekig grondplan, afgedekt met leien zadeldak. De inkom bevindt zich in de noordgevel. In de oostgevel bevindt zich een luik waardoor men in de kapel kan kijken. De vensters zijn rechthoekig met houten dorpels en lateien. De kapel is omgeven door een beplanting van lindebomen. De dreef er naartoe bestaat eveneens uit lindebomen.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000635, Wolfskapel en omgeving, advies KCML (1985).


Waarden

De Wolfskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Wolfskapel

Kapelakkers zonder nummer (Malle)
Verborgen onder lindebomen, gelegen op een honderdtal meter van de straat. Rechthoekig kapelletje onder leien zadeldak met aandaken, opklimmend tot de 16de eeuw.