Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Voorsteen van de vierschaar

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 72364   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72364

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kwintie. Arduinen steen vermoedelijk opklimmend tot de 16de eeuw met onder meer in het midden het wapenschild van Sint-Baafs.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Voorsteen van de vierschaar

Carlos Dierickxplein zonder nummer (Gavere)
Kwintie. Arduinen steen vermoedelijk opklimmend tot de 16de eeuw met onder meer in het midden het wapenschild van Sint-Baafs.