Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Voorsteen van de vierschaar

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
72364
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72364

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kwintie. Arduinen steen vermoedelijk opklimmend tot de 16de eeuw met onder meer in het midden het wapenschild van Sint-Baafs.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Voorsteen van de vierschaar

Carlos Dierickxplein zonder nummer (Gavere)
Rest, namelijk de voorsteen, van de vierschaar van de Sint-Baafsabdij te Asper. Arduinen steen vermoedelijk opklimmend tot de 16de eeuw met onder meer in het midden het wapenschild van Sint-Baafs. Sokkel met wortelmotief en versiering met renaissance-inslag.