Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Koutermolen en molenaarshoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
72380
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72380

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Koutermolenstraat nr. 7. Zogenaamde "Koutermolen" en molenaarshoeve. De staakmolen op torenkot op een berg is beschermd als monument bij B.S.G. van 14/04/1944. De molensite gaat terug op die van de eerste 'ban'- of 'heremolen' van het "Ambacht Kortemark". De exacte constructiedatum van de huidige molen is niet gekend, maAanduiding van

Is de vaststelling van

Koutermolen met maalderij en molenaarshoeve

Koutermolenstraat 7, 5A (Kortemark)
De Koutermolen is een standaardmolen op torenkot, gelegen op een molenberg. De windmolen was vroeger een olie- en korenmolen, maar doet thans enkel nog dienst als korenmolen. Bij de molen behoort ook een voormalige maalderij en een molenhoeve.