Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Wolfskapel met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-01-1985 tot heden

ID: 7239   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7239

Besluiten

Wolfskapel en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-01-1985  ID: 2017

Beschrijving

De bescherming omvat de Wolfskapel en omgeving, met het pad dat vanaf Kapelakkers naar de kapel leidt. Het gebouwtje zelf is ook beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en volkskundige waarde van de Wolfskapel en de omgeving als volgt werd gemotiveerd: Kapel opgericht in de 16de eeuw en in 1627 gerestaureerd. Devotiekapel tegen roofdieren. Kapel met rechthoekig grondplan, afgedekt met leien zadeldak. De inkom bevindt zich in de noordgevel. In de oostgevel bevindt zich een luik waardoor men in de kapel kan kijken. De vensters zijn rechthoekig met houten dorpels en lateien. De kapel is omgeven door een beplanting van lindebomen. De dreef er naartoe bestaat eveneens uit lindebomen.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000635, Wolfskapel en omgeving, advies KCML (1985).


Waarden

De Wolfskapel met onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Wolfskapel

Kapelakkers zonder nummer (Malle)
Verborgen onder lindebomen, gelegen op een honderdtal meter van de straat. Rechthoekig kapelletje onder leien zadeldak met aandaken, opklimmend tot de 16de eeuw.