Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel van Poeke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 72392   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72392

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het kasteel van Poeke, een waterkasteel in rococostijl, bevindt zich een uitgestrekt park, doorsneden door talrijke dreven. In kern dateert het kasteel van 1750, het werd aangepast in 1872. Het uitgestrekte kasteeldomein blijft herkenbaar als een laat 19de-eeuws adellijk landgoed met hier en daar een accent uit de 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteeldomein van Poeke

Kasteelstraat 26 (Aalter)
Het kasteel van Poeke, een waterkasteel in rococostijl, bevindt zich een uitgestrekt park met verschillende dienstgebouwen en doorsneden door talrijke dreven. In kern dateert het kasteel van 1750, het werd aangepast in 1872. Het uitgestrekte kasteeldomein blijft herkenbaar als een laat 19de-eeuws adellijk landgoed met hier en daar een accent uit de 20ste eeuw.

Is de omvattende vaststelling van

Geleide lindendreef bij Poekedorppoort Kasteeldomein van Poeke

Poekedorpstraat zonder nummer (Aalter)
Een dreefje van circa 60 meter lang, gelegen in het park en aansluitend bij de Poekepoort aan de westkant van het kasteeldomein, bij het dorp. Het is een lindendreefje bestaande uit 25 geleide linden. Op het moment van de inventarisatie waren er 7 oude leibomen verdwenen, waarvan er 6 recent zijn vervangen door jonge Hollandse linden. Bij de resterende 18 oude leilindes stellen we twee generaties vast: de 6 oudste, vermoedelijk 18de-eeuwse Hollandse leilinden en 12 geleide zomerlindes die in de leilindendreef werden ingeboet. Drie generaties van linden waarvan de oudste bomen belangrijk zijn als genenbank en ons nog een beeld geven van traditioneel gesnoeide bomen.


Opgaande eik als overstaander in middelhoutbos Kasteeldomein van Poeke

Kasteelstraat zonder nummer (Aalter)
Veel bospercelen in het kasteeldomein van Poeke hebben een goede uitgangssituatie voor traditioneel bosbeheer. Hakhout en middelhout was in de 18de-eeuwse bossen zéér gebruikelijk. Sporen van dit traditioneel bosbeheer zien we hier ondermeer onder de vorm van een individuele opgaande zomereik als onderdeel van een middelhoutbos. Deze kanjer steekt met zijn enorme kruin hoog boven de hakhoutetage uit.


Opgaande lindendreef bij Vijverpoort Kasteeldomein van Poeke

Kasteelstraat zonder nummer (Aalter)
In het kasteeldomein van Poeke zijn de aan water gebonden dreven en lijnaanplantingen langs de Poekebeek, kasteelvijver en –grachten aangeplant met linden. De dreef, die begint aan de Vijverpoort en gelegen is aan de oostzijde van de kasteelvijver, werd in oorsprong beplant met zomerlinden. De dreef biedt plaats aan 53 bomen, er zijn inmiddels 17 bomen verdwenen. Er staan nog 27 zomerlinden uit de oorspronkelijke beplanting, na de aanplanting werd er ingeboet met Hollandse linde (5 stuks) en winterlinde (4 stuks). Samen met de dreef aan de westzijde van de kasteelvijver omkaderen de beide lindendreven het majestueuze uitzicht op het kasteel.


Opgaande lindendreef bij Wachterspoort Kasteeldomein van Poeke

Kasteelstraat zonder nummer (Aalter)
In het kasteeldomein van Poeke zijn de aan water gebonden dreven en lijnaanplantingen langs de Poekebeek, kasteelvijver en –grachten aangeplant met linden. De dreef, die begint aan de Wachterspoort en gelegen is aan de westzijde van de kasteelvijver, werd in oorsprong beplant met zomerlinden. De dreef biedt plaats aan 60 bomen, er zijn inmiddels 5 bomen verdwenen. Er staan nog 48 zomerlinden uit de oorspronkelijke beplanting, na de aanplanting werd er ingeboet met Hollandse linde (3 stuks) en winterlinde (4 stuks). Samen met de dreef aan de oostzijde van de kasteelvijver omkaderen de beide lindendreven het majestueuze uitzicht op het kasteel.