Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekcomplex met Jan Breydelstraat

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
72465
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72465

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Merkwaardig hoekcomplex met de Jan Breydelstraat in classicerende barokstijl van 1706. Verankerde bak- en zandsteenbouw met drie bouwlagen onder schilddak (leien) met uitgewerkte houten dakkapellen tussen voluutvormige vleugelstukken en bekronend gebogen of driehoekig fronton.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekcomplex in classicerende barok

Burgstraat 1-3, Jan Breydelstraat 42 (Gent)
Merkwaardig hoekcomplex met de Jan Breydelstraat in classicerende barokstijl van 1706. Verankerde bak- en zandsteenbouw met drie bouwlagen onder schilddak met uitgewerkte houten dakkapellen. Gelijkaardige voor- en zijgevel van respectievelijk negen en acht traveeën. Achtergevel uitziend op de Lieve bestaande uit twee delen van elk twee traveeën en vier bouwlagen waaronder zichtbare kelderverdieping: linkerhelft met trapgevel en rechterhelft met lijstgevel onder druiplijst.