Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in neotraditionele stijl gedateerd 1897

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
72490
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72490

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis in neotraditionele stijl, twee bouwlagen en vier traveeën, waaronder drie rechter met overkragende trapgevel op korfbogen, onder zadeldaken (respectievelijk parallel aan en loodrecht op de straat, leien) op de cartouches van de trapgevel 1897 gedateerd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herenhuis in neotraditionele stijl gedateerd 1897

Oude Dorpsstraat 34 (Beveren)
Dubbelhuis in neotraditionele stijl van twee bouwlagen en vier traveeën, waaronder drie rechter met overkragende trapgevel op korfbogen, onder zadeldaken, op de cartouches van de trapgevel 1897 gedateerd.