Beschermd monument

Windmolen Beltmolen

Beschermd monument van 15-05-2000 tot heden
ID: 725   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/725

Besluiten

Windmolenromp met elektromechanische graanmaalderij, sulfermolen en vierkante schouw
definitieve beschermingsbesluiten: 15-05-2000  ID: 3566

Beschrijving

De molenromp van de Beltmolen met elektromechanische graanmaalderij, sulfermolen (cilinder) en vierkante schouw te Betekom, is beschermd als monument.Waarden

De beltmolenromp met elektromechanische graanmaalderij, sulfermolen (cilinder) en vierkante schouw, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als goed voorbeeld van een beltmolen die reeds vóór de Eerste Wereldoorlog tot een mechanische maalderij werd omgevormd, die aanvankelijk met stoomkracht en daarna door elektrische motoren werd aangedreven en waaraan later een aanvullende economische activiteit werd toegevoegd - in onderhavig geval het malen van sulferbrokken - op deze wijze illustrerend hoe, naargelang de vroeg 20ste-eeuwse economische, technologische en legale ontwikkelingen, een windmolen de basis kon vormen voor uitbreiding van de productiecapaciteit - onder andere door middel van het gebruik van andere motoren en modernere werktuigen - alsook voor diversifiëring van de activiteiten.

industrieel-archeologische waarde

Als goed voorbeeld van een beltmolen die reeds vóór de Eerste Wereldoorlog tot een mechanische maalderij werd omgevormd, die aanvankelijk met stoomkracht en daarna door elektrische motoren werd aangedreven en waaraan later een aanvullende economische activiteit werd toegevoegd - in onderhavig geval het malen van sulferbrokken - op deze wijze illustrerend hoe, naargelang de vroeg 20ste-eeuwse economische, technologische en legale ontwikkelingen, een windmolen de basis kon vormen voor uitbreiding van de productiecapaciteit - onder andere door middel van het gebruik van andere motoren en modernere werktuigen - alsook voor diversifiëring van de activiteiten.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Beltmolen

Pater Damiaanstraat 3, 3A, 5 (Begijnendijk)
Goed voorbeeld van een beltmolen die reeds vóór de Eerste Wereldoorlog tot een mechanische maalderij werd omgevormd, aanvankelijk met stoomkracht en daarna met elektrische motoren.