Windmolen Beltmolen

Beschermd monument van 15-05-2000 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Begijnendijk
Deelgemeente Betekom
Straat Pater Damiaanstraat
Locatie Pater Damiaanstraat 3A, Pater Damiaanstraat 5 (Begijnendijk)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24007/108.1
  • OB001341

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Windmolen Beltmolen

Pater Damiaanstraat 3, 3A, 5, Begijnendijk (Vlaams-Brabant)

Goed voorbeeld van een beltmolen die reeds vóór de Eerste Wereldoorlog tot een mechanische maalderij werd omgevormd, aanvankelijk met stoomkracht en daarna met elektrische motoren.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De molenromp van de Beltmolen met elektromechanische graanmaalderij, sulfermolen (cilinder) en vierkante schouw te Betekom, is beschermd als monument.

Waarden

De beltmolenromp met elektromechanische graanmaalderij, sulfermolen (cilinder) en vierkante schouw, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

Als goed voorbeeld van een beltmolen die reeds vóór de Eerste Wereldoorlog tot een mechanische maalderij werd omgevormd, die aanvankelijk met stoomkracht en daarna door elektrische motoren werd aangedreven en waaraan later een aanvullende economische activiteit werd toegevoegd - in onderhavig geval het malen van sulferbrokken - op deze wijze illustrerend hoe, naargelang de vroeg 20ste-eeuwse economische, technologische en legale ontwikkelingen, een windmolen de basis kon vormen voor uitbreiding van de productiecapaciteit - onder andere door middel van het gebruik van andere motoren en modernere werktuigen - alsook voor diversifiëring van de activiteiten.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.