Beschermd monument

Burgerhuis Pieter De Coninck

Beschermd monument van tot heden

ID
7251
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7251

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1957

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het burgerhuis Pieter De Coninck is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: woning deel uitmakend van een eenheidsbebouwing in eclectische stijl naar ontwerp van Van Dijk uit 1901. Eén van de monumentale woningen uit de Cogels Osylei, die met haar verscheidenheid van stijlen het belangrijkste ensemble is uit de wijk.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000614, Huizen Zurenborg, advies KCML (1984).


Waarden

Het huis gelegen Cogels Osylei 4 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Groepsbebouwing van drie burgerhuizen

Cogels-Osylei 2-4, Tramplein 3 (Antwerpen)
Eclectische groepsbebouwing van drie burgerhuizen met een geïntegreerd winkelpand op de hoek met het Tramplein. Het ontwerp werd getekend door Frans Van Dijk in 1901.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.