Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 24-04-2002 tot heden
ID: 7253   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7253

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus
definitieve beschermingsbesluiten: 24-04-2002  ID: 3839

Beschrijving

De bescherming omvat de uitbreiding tot de volledige Sint-Martinuskerk, waarvan de oude delen reeds in 1935 als monument werden beschermd.Waarden

Sint-Martinuskerk: uitbreiding bescherming tot het volledige gebouw als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Kerk waarvan de oudste kern teruggaat tot de 15de eeuw, na de verwoesting van een oudere kerk. Bijvoeging van een grafkapel in de 16de eeuw. Aanpassingen rond het midden van de 18de eeuw. Uitbreidingen en wederopbouw in het eerste kwart van de 20ste eeuw. Het 15de-eeuwse koor en een deel van de middenbeuk, de 16de-eeuwse grafkapel bleven doorheen deze geschiedenis bewaard. Elke wederopbouw en aanpassing gebeurde met respect voor de gotische stijl van het oorspronkelijke 15de-eeuwse gebouw.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Kasteellaan 32 (Malle)
In de kern dateert het gebouw uit de late 15de eeuw; het huidige uitzicht dateert van de heropbouw van 1926-1927 door architect V. Lenaerts. De kerk wordt omgeven door een ommuurd kerkhof.