Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectische villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
72626
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72626

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eclectische villa midden beboomde tuin, naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1925.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectische villa

Polenlaan 13 (Ieper)
Eclectische villa midden beboomde tuin, naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1925.