Beschermd monument

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Beschermd monument van 19-05-1995 tot heden
ID: 7265   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7265

Besluiten

Kapel Onze-Lieve-Vrouwe van Goede Bijstand met park en Lourdesgrot
definitieve beschermingsbesluiten: 19-05-1995  ID: 2866

Beschrijving

De bescherming omvat de 19de-eeuwse Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstand. Het omgevende park met Lourdesgrot is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als eenvoudige bakstenen kapel opgericht in 1837 en vergroot in 1844 in neogotische stijl. Vroege uiting van de neogotiek.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand met Mariapark

Herentalsebaan zonder nummer (Malle)
Neogotische bakstenen kapel, opgericht in 1837 en vergroot in 1844. Een in 1930 aangelegd park met Lourdesgrot, calvarie en kruisweg omgeeft de kapel.