Beschermd monument

Burgerhuis ontworpen door Edward Van Not

Beschermd monument van tot heden

ID
7268
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7268

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1957

Beschrijving

Het burgerhuis ontworpen door Edward Van Not is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: woonhuis in neoclassicistische stijl te dateren rond de eeuwwisseling. Stedenbouwkundig van belang omwille van de ligging in de Cogels-Osylei, die met haar verscheidenheid van stijlen het merkwaardigste ensemble is uit de wijk.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000614, Huizen Zurenborg, advies KCML (1984).


Waarden

Het huis gelegen Cogels-Osylei 26 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Groepsbebouwing van burgerhuizen

Cogels-Osylei 20-26 (Antwerpen)
Groepsbebouwing van vier burgerhuizen, volgens de literatuur in 1905 ontworpen door bouwmeester Edward Van Not.