Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kapelleken van Schollaert met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-10-1986 tot heden

ID: 7269   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7269

Besluiten

Kapelleken van Schollaert met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 13-10-1986  ID: 2217

Beschrijving

De bescherming omvat het reeds als monument beschermde kapelleken van Schollaert met de onmiddelijke omgeving, bestaand uit de dreef tussen de weg Verboekt en de E313.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen bracht een advies uit waarbij de historische waarde als volgt gemotiveerd werd: “Aanleg die bij de oorspronkelijke inplanting van de kapel hoort."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000686, Kapel van Schollaert, advies KCML (1986).


Waarden

De omgevende aanleg van dreven van Kapelleken van Schollaert is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapelleken van Schollaert

Verboekt zonder nummer (Laakdal)
Het Kapelleken van Schollaert, gelegen in het gehucht Merlaar, bevindt zich op het kruispunt van twee dreven.