Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 72707   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72707

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oude villa gebouwd door geneesheer en latere burgemeester Eugeen Bessems in 1906 naar ontwerp van architect L. De Coene, zoals vermeld op de plint rechts van de poort. Dit kleurrijke alleenstaande herenhuis in een vrij eclectische stijl met enkele art-nouveau-elementen is ingeplant achter een beplant voortuintje.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectische villa

Kerkstraat 20 (Buggenhout)
Oude villa gebouwd door geneesheer en latere burgemeester Eugeen Bessems in 1906 naar ontwerp van architect L. De Coene, zoals vermeld op de plint rechts van de poort. Dit kleurrijke alleenstaande herenhuis in een vrij eclectische stijl met enkele art-nouveau-elementen is ingeplant achter een beplant voortuintje.