Beschermd monument

Burgerhuis Villa Marie-Thérèse

Beschermd monument van 11-04-1984 tot heden
ID: 7274   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7274

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1957

Beschrijving

Het burgerhuis Villa Marie-Thérèse is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: woonhuis in sobere art-nouveaustijl naar ontwerp van Bascourt uit 1904. Stedenbouwkundig van belang omwille van de ligging in de Cogels-Osylei, die met haar verscheidenheid van stijlen het merkwaardigste ensemble is uit de wijk.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000614, Huizen Zurenborg, advies KCML (1984).


Waarden

Het huis gelegen Cogels-Osylei 66 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis Villa Marie-Thérèse

Cogels-Osylei 66 (Antwerpen)
Het burgerhuis is een bescheiden enkelhuis in strakke art nouveau, dat in 1903 werd ontworpen door architect Jos Bascourt.